//
archives

My Interviews

This category contains 4 posts

Energy Security of Azerbaijan: Perspectives and Challenges (Interview)


Interview with Prof. Bakhtiyar Aslanbayli [Professor of Baku State University, Expert on Security and Energy Policy]

1. How can you explain the impact of the geopolitical position of Azerbaijan over its energy security?

Being energy-full country, situating closer to the European countries and exporting to the European markets those resources emphasizes geopolitical importance of Azerbaijan. Continue reading

Advertisements

Overview to Azerbaijan-Armenian Relations (Interview)


Interview with Nesrin Suleymanli, [Expert of the Geo-strategic Center of the Academy of Public Administration under the President of the Azerbaijan Republic]

1.    What is the main reason for Mountainous Karabakh still remains under occupation so far?

Unresolved conflicts in the former Soviet Union turned to the tragedy of nations after the collapse of USSR. Continue reading

Azərbaycan-Ermənistan Münasibətlərinə Bir Baxış (Müsahibə)


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Geostrateji Mərkəzinin eksperti Nəsrin Süleymanlı ilə “Azərbaycan-Ermənistan Münasibətlərinə Bir Baxış” üzərinə Müsahibə

1.    Dağlıq Qarabağın bu günə kimi işğal altında olması nəyin məhsuludur?

Keçmiş SSRİ tərkibində həll olunmamış münaqişələr SSRİ-nin dağılmasından sonra bir növ millətlərin faciəsinə çevrildi. Continue reading

Azərbaycanın Enerji Təhlükəsizliyi: Problemlər və Perspektivlər (Müsahibə)


Bakı Dövlət Universitetinin Professoru, Bəxtiyar Aslanbəyli ilə Müsahibə

1.      Azərbaycanın geo-siyasi mövqeyinin onun enerji siyasətinə təsirini necə izah edə bilərsiniz?

Azərbaycanın enerji resusları ilə zəngin olması, bu resurslara böyük ehtiyac duyulan Avropa ölkələrinin coğrafi yaxınlığında yerləşməsi, habelə bu resursların Avropa bazarlarına ixracı imkanları Azərbaycanın geosiyasi vəziyyətinin əhəmiyyətliliyini daha da artırır. Geosiyasi əhəmiyyətimizi artıran digər bir faktor da, ölkənin Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında bir növ körpü rolunu oynamaq imkanına malik olmasıdır. Continue reading

Contact me at:

Visitors

free counters

Blog Hit Counter

  • 35,452

StatCounter

wordpress stats
Advertisements