//
archives

My Interviews

This category contains 3 posts

Energy Security of Azerbaijan: Perspectives and Challenges (Interview)


Interview with Prof. Bakhtiyar Aslanbayli [Professor of Baku State University, Expert on Security and Energy Policy]

1. How can you explain the impact of the geopolitical position of Azerbaijan over its energy security?

Being energy-full country, situating closer to the European countries and exporting to the European markets those resources emphasizes geopolitical importance of Azerbaijan. Continue reading

Advertisements

Overview to Azerbaijan-Armenian Relations (Interview)


Interview with Nesrin Suleymanli, [Expert of the Geo-strategic Center of the Academy of Public Administration under the President of the Azerbaijan Republic]

1.    What is the main reason for Mountainous Karabakh still remains under occupation so far?

Unresolved conflicts in the former Soviet Union turned to the tragedy of nations after the collapse of USSR. Continue reading

Azərbaycan-Ermənistan Münasibətlərinə Bir Baxış (Müsahibə)


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Geostrateji Mərkəzinin eksperti Nəsrin Süleymanlı ilə “Azərbaycan-Ermənistan Münasibətlərinə Bir Baxış” üzərinə Müsahibə

1.    Dağlıq Qarabağın bu günə kimi işğal altında olması nəyin məhsuludur?

Keçmiş SSRİ tərkibində həll olunmamış münaqişələr SSRİ-nin dağılmasından sonra bir növ millətlərin faciəsinə çevrildi. Continue reading

Contact me at:

Visitors

free counters

Blog Hit Counter

  • 37,057

StatCounter

wordpress stats
Advertisements